• Úvod
 • Certifikáty
 • Služby
 • Kontakt
 • Aktuality

  ISO 19011

  21. 12. 2018 Nová norma ISO 19011 zabývající se audity systémů managementu vyšla právě jako ČSN EN ISO 19011:2019. Její požadavky jsme již aplikovali i do osnov našeho školení pro interní auditory.

  Integrovaný systém managementu

  11. 11. 2018 Zpracovali jsme materiály pro školení "Integrovaný systém managementu podle norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018".

  Norma ISO 50001:2018

  11. 11. 2018 V srpnu vyšla novelizovaná norma pro systém managmentu hospodaření s energií ISO 50001:2018, která nahradí normu ISO 50001:2011. Přechodové období do 19.8.2022. Podílím se na jejím překladu, jako ČSN by měla vyjít v únoru 2019. Ve Sdružení poradců připravujeme metodiku pro přechod na požadavky nové normy

  ISO 45001:2018

  9. 1. 2019 Počátkem října vyšla nová norma ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití, která nahradí ČSN OHSAS 18001:2008. Nabízíme poradenství při implementaci jejích požadavků. Seznámit se s ní můžete i na kurzu, který pořádá CQS, na kterém přednáší moje kolegyně Alena Švarcová. Blíže viz odkaz dole

  Kurz ISO 45001
  Školení Integrovaný systém

   

  Ing. Jiří Seger


  Jsem členem Sdružení poradců

   

   

   

   

   

     

  Působnost v oblastech:

  • Systémy managementu (QMS, EMS, SM BOZP, ...)
  • Ochrana životního prostředí
  • Odborné překlady

  Živnostenský list vydán živnostenským úřadem v Praze 7.

   

   

   

   

   

   

  Ing. Jiří Seger © 2008 Tvorba webu | tel.: +420 602 644 626,