• Úvod
 • Certifikáty
 • Služby
 • Kontakt
 • Aktuality

  Nové normy ČSN EN ISO 9001 a 14001

  21. 1. 2016 Nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 byly vydány v lednu 2016 jako ČSN. Nabízíme školení o jejich požadavcích a to jak o jednotlivých normách tak i o požadavcích na integrovaný systém podle těchto norem. Informace o nových normách zařazujeme i do našich školení podle doposud platných norem. Samozřejmě nabízíme i poradenskou činnost při přechodu na požadavky nových norem.

  Nové požadavky v odpadovém hospodářství

  30. 3. 2016 V srpnu 2015 vyšla novela zákona o odpadech, která kromě jiného upravuje názvy nebezpečných vlastností odpadů a značení těchto odpadů. Na ní bleskurychle navázala novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ta vyšla již 21.3.2016 a od téhož dne je účinná (původní slibovaná data účinnosti 1.11.2015, pak 1.1.2016). Leč nezoufejte, na splnění některých povinností máte čas až do 31.5.2016. A, nedosti na tom, 31.3.2016 vychází dvě nové vyhlášky - č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a č. 94/2016, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, účinné již od 1.4.2016

  Nová ISO 9000

  13. 3. 2016 Vyšla již norma ČNS EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník   

  Ing. Jiří Seger


  Jsem členem Sdružení poradců

   

   

     

  Působnost v oblastech:

  • Systémy managementu (QMS, EMS, SM BOZP, ...)
  • Ochrana životního prostředí
  • Odborné překlady

  Živnostenský list vydán živnostenským úřadem v Praze 7.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ing. Jiří Seger © 2008 Tvorba webu | tel.: +420 602 644 626,